Home / Việc làm 24h / SniperStar.com - CMCN lần thứ 4 lao động nước mình dẫn đến bị hủng hoảng?

SniperStar.com - CMCN lần thứ 4 lao động nước mình dẫn đến bị hủng hoảng?

Như mọi người đã được nghe đến, dưới sự bùng nổ ngông ngừng of cuộc cách mạng công nghệ thứ 4 giống như bây giờ. Khi đó trị trường lao động nước ta sẽ gặp phải hàng nghìn khó khăn, còn có vô vàn sự trắc trở nghiêm trọng. Vì vậy đâu là liều thuốc cứu vãn thị trường lao động dưới tác động của CMCN thứ tư?

Báo động lớn đến chất lượng của nguồn người lao động nước mình

Thị trường lao dộng bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng công nghệ thứ tư ntn?


Theo tổ chức KHCN nước ta thông báo ngay lúc này nước chúng ta hiện có ước chừng 60 phần trăm dân số nằm trong độ tuổi làm việc.
Dân số lớn đem lại nhiều cơ hội lớn nếu như chúng ta biết tận dụng tốt chất lượng nhân tài dồi dào đó, đồng thời đã tạo ra áp lực trong vấn đề đảm bảo công ăn, đáp ứng mục đích nâng cao chất lượng của người lao động.
Nếu nhìn nhận tới số lượng nhân sự thì Việt Nam đang có lợi thế vô cùng lớn, song chất lượng of người lao động hiện đang là 1 việc cực kỳ đáng lo ngại.
Mới đây có những cuộc điều tra of một số xí nghiệp trong nước & ngoài nước thì đa số những xí nghiệp được điều tra không hề hài lòng về trình độ of nhân lực. Mọi người không chỉ kém về trình độ mà các nhân lực VN còn kém kỹ năng giải quyết các tình huống, ứng xử, cùng với các nguyên do như trên thị trường nguồn lao động dần không có sự cuốn hút với hàng nghìn nhà đầu tư trong nước.
Đây sẽ là một mối lo sợ không nhỏ đối với ngành công nghiệp nước chúng mình dưới sức ép of cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4.

Người lao động nào sẽ chịu sức ép mạnh nhất

Cùng những làn sóng dư luận cực kỳ mạnh mẽ như hiện tại của cuộc cách mạng công nghệp thứ tư không hề chỉ dình dập tới vấn đề làm việc của những nguồn nhân lực hiện đang có học vấn yếu.
Nếu những nguồn lực nhân sự này họ không biết học hỏi cho bản thân mọi chuyên môn lúc đó vấn đề không có công ăn việc làm chỉ còn là thời gian.
Với ước tính of tổ chức ILO thì có khoảng 84 % lao động nghề may có nguy cơ mất việc làm chịu tác động mạnh mẽ của CMCN thứ 4. Tình huống trên nó sẽ mang đến ảnh hưởng cực kỳ to lớn khi đang trong thời buổi lúc này nghề may mặc hiện đang là một trong tất cả các ngành hấp dẫn nguồn nhân lực lớn nhất.
Ngoài ra có những nghề nghiệp tiêu biểu như: lái taxi cũng là một trong các nghề nghiệp có nguy cơ lớn nhất sẽ chịu sức ép mạnh nhất of CMCN 4.0.

Giaỉ pháp khắc phục cho thị trường lao động

Cách mạng công nghiệp thứ 4 lao động nước mình dẫn đến bị hủng hoảng?


Cải Tạo nhân lực là vấn đề quan trọng nhất nên chú trọng tới, do Việt nam cần phải chạy kịp cùng sự phát triển lớn mạnh của nền CN hóa trên thế giới.
Cần phải tuyên truyền để cho những người công nhân đổi mới cách hiểu biết vấn đề, không nên quá chú trọng tới các nguồn lợi trước mắt, phải có sự đầu tư tới kiến thức chuyên môn.
Đối với tất cả các xí nghiệp thì cần đổi mới lại biện pháp sử dụng nguồn nhân lực một cách phù hợp hơn, có cơ chế lương thưởng phù hợp với người lao động để cho họ yên trí công tác với doanh nghiệp.